CSR

Miestna komunita

DSA sa aktívne angažuje v oblasti vytvárania zmysluplného a pozitívneho vplyvu na život komunít, ktoré nám pomáhajú rozvíjať a zabezpečovať udržateľné podnikanie v prospech všetkých našich partnerov.

DSA podporuje mládežnícke aktivity v komunitách, v ktorých pôsobíme prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov a iných foriem podpory pre široké spektrum charitatívnych a miestnych komunitných organizácií.

Realizujeme to pomocou:

  • Podporovania miestnych škôl, mládežníckych združení, športových klubov, kultúrnych podujatí a pod.
  • Poskytovaním možností lokálneho zamestnania a rozvoja zručností.

Je pre nás veľmi dôležité, aby sme prispievali k činnostiam v rámci našej miestnej komunity, keďže si uvedomujeme, aký obrovský vplyv to má na všetky aspekty nášho podnikania. 

Vyvíjame nákladovo efektívne a inovatívne riešenia, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu pre naše komunity, klientov, partnerov a našich ľudí.