História

Hlavné míľniky v histórii firmy

  • 1949 – Vznik podniku „Štátny majetok“
  • 1996 – Privatizácia podniku VM Agromed 
  • 2001 – Vstup spoločnosti Slovakia Invest A/S (dnes Dan-Slovakia Agrar A/S) do jestvujúceho podniku a založenie spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a. s. 
  • 2002 – Začiatok rozsiahlej modernizácie všetkých divízií podniku a realizácia ďalších akvizícií
  • 2005 – Zmena manažmentu spoločnosti 
  • 2011 – Začiatok rozšírenia kapacity výroby 
  • 2014 – Otvorenie novej farmy na chov ošípaných vo Veľkých Kosihách a zrušenie mliečnej výroby
  • 2016 – Plánovanie ďalšieho rozšírenia výrobnej kapacity spoločnosti