Noviny

Najnovšie správy

 

05.12.2016:

Výhercovia súťaže „Vianočná pohľadnica DSA 2016“

Víťazná kresba bude motívom na tohtoročnej pohľadnici našej spoločnosti. Škola víťaza získa učebné pomôcky v hodnote 350 eur podľa vlastného výberu. Víťaz súťaže získa tablet, druhé miesto získa poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur a tretie miesto bude odmenené Bluetooth externým reproduktorom a 8 GB USB kľúčom.

Každý účastní súťaže dostane malý darček ako poďakovanie za veľa krásnych kresieb.

Nakoľko záujem o súťaž bola vyššia ako sme očakávali, rozhodli sme sa udeliť 30 mimoriadnych cien. Výhrou je v tomto prípade darčekový balíček.

Veľmi pekne ďakujeme za množstvo krásnych kresieb a gratulujeme výhercom!

Výhercovia:
1. Rebeka Bugárová, 7 rokov, ZŠ J.A. Komenského, Veľký Meder
2. Eszter Kovács, 14 rokov, ZŠ Móra Koczána s VJM, Čiližská Radvaň
3. József Bódis, 9 rokov, ZŠ Mateja Korvína s VJM, Dolný Štál

news/draw2016_winner_1_-rebeka_bugrov.jpg  news/draw2016_winner_2_eszter_kovcs.jpg  news/draw2016_winner_3_jzsef_bdis.jpg

Mimoriadna cena:
Makky Tibor – Horváth Nóra – Bábi Noémi – Bábi Nikolett – Szabó Dóra – Miklós Karolina Réka – Nagy Enikö – Szamaránszky Miriam – Kurucz Zoltán – Mernyó Emese – Rajkovics Zsombor – Mészáros Boglárka – Rózsár Réka – Bonczová Barbara – Esztergályos Balázs – Péter Alex Ács – Veronika Udvariová – Vivien Lábodiová – Nina Kubincová – Antal Panni – Zsoldos Boglárka – Cséfalvay Dóra – Szinghoffer Rebeka – Komjáthy Evelin – Kórósi Zoltán – Ujlaky Virág – Soóky Luca – Zsemlye Zsófia – Haris Zsóka – Rasztgyörgy Jázmin

news/draw2016_makky-tibor.jpgnews/draw2016_horvth-nra.jpgnews/draw2016_bbi-nomi.jpgnews/draw2016_bbi-nikolett.jpgnews/draw2016_szab-drai.jpgnews/draw2016_mikls-karolina-rka.jpgnews/draw2016_nagy-enik.jpgnews/draw2016_szamarnszki-miriam.jpgnews/draw2016_kurucz-zoltn.jpgnews/draw2016_merny-emese.jpgnews/draw2016_rajkovics-zsombor.jpgnews/draw2016_mszros-boglrka.jpgnews/draw2016_rzsr-rka.jpgnews/draw2016_boncov-barbara.jpgnews/draw2016_eszterglyos-balzs.jpgnews/draw2016_pter-alex-cs.jpgnews/draw2016_veronika-udvariov.jpgnews/draw2016_vivien-lbodiov.jpgnews/draw2016_nina-kubincov.jpgnews/draw2016_antal-panni.jpgnews/draw2016_zsoldos-boglrka.jpgnews/draw2016_csfalvay-dra.jpgnews/draw2016_szinghoffer-rebeka.jpgnews/draw2016_komjthy-evelin.jpgnews/draw2016_krsi-zoltn.jpgnews/draw2016_jlaky-virg.jpgnews/draw2016_soky-luca.jpgnews/draw2016_zsemlye-zsfia.jpgnews/draw2016_haris-zska.jpgnews/draw2016_rasztgyoergy-jzmin.jpg

–––