Produkcia

Výroba krmív

Spoločnosť prevádzkuje vlastnú výrobňu krmív vo Veľkom Mederi, ktorá zásobuje všetky naše farmy kvalitným krmivom pre ošípané a zabezpečuje, aby sa sušenie, čistenie a uskladňovanie našich plodín uskutočňovalo bezpečným a chráneným spôsobom.

Všetky zložky krmiva sa pred použitím testujú, aby sa zabezpečili požiadavky vysokej kvality. Testy sa vykonávajú v našom vlastnom laboratóriu aj v externých laboratóriách.