História

Hlavné míľniky v histórii firmy

  • 1949 – Vznik podniku „Štátny majetok“
  • 1996 – Privatizácia podniku VM Agromed 
  • 2001 – Vstup spoločnosti Slovakia Invest A/S (dnes Dan-Slovakia Agrar A/S) do jestvujúceho podniku a založenie spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a. s. 
  • 2002 – Začiatok rozsiahlej modernizácie všetkých divízií podniku a realizácia ďalších akvizícií
  • 2005 – Zmena manažmentu spoločnosti 
  • 2011 – Začiatok rozšírenia kapacity výroby 
  • 2014 – Otvorenie novej farmy na chov ošípaných vo Veľkých Kosihách a zrušenie mliečnej výroby
  • 2016 – Rozšírenie farmy odstavčiat na 45 000 ks miest                                                                               Rozšírenie VKZ o jeden hangár s kapacitou 10 000 t obilia a ďalšej linky VKZ
  • 2017 – Rozšírenie farmy Nagy Dűr na 7950 ks prasníc                                                                               Akvizícia spoločnosti Agricola, s.r.o. Šoporňa                                                                                   Rozšírenie rastlinnej výroby na 7500 ha OP
  • 2018 – Plán výstavby farmy Malá Belá                                                                                                       Prekladacie miesto pre ošípané