nadacia/nadacia.jpg  

Vážený Žiadateľ,

V prvom rade by sme sa Vám chceli poďakovať za Váš projekt podaný na výzvu Nadácie DSA. Zároveň by sme Vás chceli informovať ohľadne zmien, ktoré nastali vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19. Vedenie nadácie sa rozhodlo posunúť termín vyhodnotenia projektov z 31. marca 2020 na neurčito v závislosti od vývoja situácie okolo pandémie. Aktuálne sme vyhodnotili situáciu, že nakoľko žiadatelia majú z dôvodu zabránenia šírenia vírusu pozastavenú činnosť, realizovanie projektov by bolo aktuálne nemožné a zároveň pomoc nadácie je/bude potrebná možno na iných miestach, aby sme sa čím skôr mohli vrátiť do starých koľají a ďalej spoločne rozvíjali našu komunitu aj realizovaním Vašich iniciatív.

 Za pochopenie ďakujeme a prajeme pevné zdravie v tomto neľahkom období!

 

 

Nadácia DSA
Nový Dvor
932 01 Veľký Meder
E-mail: nadacia@dsa.sk
Tel. č.: +421 (0) 31 590 34 11